”Chalmers fördömer våld mot studenter i Iran”

Bild 1 av 1
Rektor och vd Stefan Bengtsson
Rektor och vd Stefan Bengtsson.

2022-10-04: ​Den pågående situationen i Iran med upptrappat våld mot studenter och universitetsanställda vid lärosäten är oacceptabel och djupt oroande. Chalmers fördömer sådana våldsyttringar. ​

Chalmers värnar den fria tanken och de grundläggande värderingar som bygger upp ett hållbart samhälle. Som lärosäte vill vi stå upp för dessa värderingar. Vi ansluter oss därför till det uttalande som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) formulerade den 3 oktober:

”SUHF är djupt oroade över den rådande situationen för studenter och universitetsanställda i Iran. Studentdemonstrationerna i Iran fortsätter. Demonstrationerna mot regimen startade efter att Mahsa Jina Amini arresterades av den iranska moralpolisen och senare avled i polisförvar den 16 september. Internationella media rapporterar idag att iranska säkerhetsstyrkor har satt in tårgas och skjutit skarp mot protesterande studenter vid Sharif University of Technology i Teheran. Enligt uppgift är universitetet nu stängt. SUHF står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och värnar yttrandefrihet och rätten till ickevåldsprotester. SUHF anser att det pågående våldet i Iran mot demonstranter vid lärosäten är oacceptabelt.”
Läs mer på SUHF:s hemsida

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.