Inga politiska manifestationer på Chalmers campus

Bild 1 av 1
Chalmers rektor och studentkårens ordförande
Isabelle Jarl, kårordförande, Chalmers studentkår och Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd, Chalmers tekniska högskola. Foto: Noelle Madsen.

2023-11-13: För att värna säkerhet och trygghet för anställda och studenter kommer Chalmers inte att upplåta lokaler eller campus-ytor till politiska manifestationer.

Med anledning av det oroliga omvärldsläget och det starkt polariserade samhällsklimatet har Chalmers beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus, eller i våra lokaler. Detta för att värna arbetsmiljö och trygghet för våra studenter och anställda.

Bakom beslutet ligger ett övervägande: Yttrandefrihet är en livsnerv för ett universitet. Det är en nödvändig förutsättning för sökandet efter, och skapandet av ny kunskap. Detta innebär att den som är del av ett universitet också kommer att möta idéer och perspektiv som man inte delar, ibland kanske uppfattar som direkt förkastliga. Men för att säkra universitetet som en plats för idéutbyte, där det verkligen finns utrymme för skilda perspektiv, åsikter och nyanser måste lärosätet ta ansvar för formerna för detta utbyte – vi måste skapa spelregler som gör att utbytet kan ske på ett fredligt och öppet sätt.

Beslutet är ett sätt för Chalmers att ta detta ansvar och säkerställa ett klimat där personer med vitt skilda åskådningar och ursprung kan mötas och verka. Därför är detta viktigt: Chalmers är daglig arbetsplats för över 10 000 studenter och 3 000 anställda.

För att vara tydlig: med manifestation menar vi att människor samlas och uttrycker politiska åsikter på ett sätt som gör att den som passerar inte kan undgå att se eller höra budskapet, och vi inkluderar även affischering, på det som utgör våra studenters och anställdas arbetsplats, Chalmers campus.

Isabelle Jarl, kårordförande, Chalmers studentkår och Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd, Chalmers tekniska högskola

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.