”Välkommen batterisatsning kräver spetskompetens”

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.​

2022-02-08: Northvolts och Volvo Cars etablering av en ny batterifabrik i Göteborg är mycket goda nyheter – på flera plan. Fabriken bidrar med arbetstillfällen i Västsverige och den stärker såväl samhällets som Volvo Cars och den övriga fordonsindustrins elektrifiering. Etableringen visar också att Göteborg är konkurrenskraftigt som geografisk plats och har förutsättningar i världsklass med ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

En avgörande förutsättning för industriell utveckling och produktion är kompetensförsörjning. En stor del av de medarbetare som på sikt beräknas arbeta i batterifabriken och den närliggande forsknings- och utvecklingsenheten kommer att vara ingenjörer och forskare med spetskompetens. Här har Chalmers en nyckelroll i att utbilda och fortbilda. Det gäller nya blivande ingenjörer, genom vårt starka utbud av grundutbildning, men också alumner och andra redan yrkesverksamma som vill vässa sin kompetens. Här är vi redo och kommer att ta ytterligare steg i närtid – både på egen hand och tillsammans med andra lärosäten.

Chalmers bedriver redan idag batteriforskning i världsklass och vi ser fram emot ett fördjupat forskningssamarbete med Northvolt och Volvo Cars.

Göteborg är kanske Europas starkaste region för elektrifiering av fordon: i bilar, båtar, lastbilar, bussar, arbetsmaskiner, färjor och flygplan ersätts förbränningsmotorer av elmotorer. Framgångsrik elektrifiering innebär att klimatomställningen accelereras. Samhället blir helt enkelt mer hållbart. Chalmers roll är att vara motor och möjliggörare i den omställningen. Och därmed bidra till en mer hållbar framtid.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola​

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.