​​​​IVA:s 100-lista: ”Chalmers teknik i mänsklighetens tjänst”

Bild 1 av 1
Rektor och vd Stefan Bengtsson
Rektor och vd Stefan Bengtsson.

2022-05-11: ​Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat årets 100-lista, som den här gången extra tydligt lyfter fram forskningens potential att lösa mänsklighetens utmaningar. Listan består av 70 forskningsprojekt som IVA bedömer har stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Av 70 projekt bidrar Chalmers med 13 och vi toppar därmed listan. De lärosäten som återfinns på andra och tredje plats bidrar med åtta respektive sex projekt.

​Vad är det som gör att Chalmers år efter år bidrar med så många projekt till 100-listan? Det handlar naturligtvis om att IVA vill lyfta fram forskning och utveckling inom teknik och ekonomi. Områden där Chalmers tekniska högskola står stark. Fokus för årets lista är ”Teknik i mänsklighetens tjänst” och det är ju en bra beskrivning av hela vår verksamhet.

Men det finns fler förklaringar. Chalmers har en utbildning i världsklass med högt motiverade studenter och doktorander som går vidare till framgångsrika karriärer inom akademin eller i näringslivet.

Chalmers styrkeområden samlar spetskompetens tvärs över institutionerna, vilket gör att vi kan ta oss an komplexa och globala samhällsutmaningar. Styrkeområdena leder till mångdisciplinär, innovativ forskning med hållbar utveckling och nyttiggörande som drivkrafter.

Jag är glad och stolt att kunna konstatera att Chalmers är en föregångare i nyttiggörande där forskning och utbildning gör avtryck i samhället på många olika sätt – genom entreprenörskap, nya produkter, medverkan i samhällsdebatten med mera. Framgång föder framgång vilket inspirerar och stimulerar forskarkollegor i deras arbete.

Sammantaget har vi en miljö på Chalmers där utbildning, forskning och nyttiggörande samverkar och ger hög akademisk kvalitet och hög relevans för samhället. Det ger utdelning, inte bara på 100-listan.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola

Chalmers projekt på 100-listan 2022
Se samtliga projekt på 100-listan från IVA

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.