INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnMANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR
 • ProgramkodMPMEI
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2019/2020
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Minst 15 hp ska väljas under vårterminen i årkurs 1 eller höstterminen i årkurs 2 (TEK280, TEK315, TEK320, TEK510, TEK590, TEK635, TEK665) 15 hp av kurserna krävs för examen
 • 2 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK237, TEK635)
 • 3 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • 4 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK315, TEK350)
 • 5 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).