Kursplan för Kvalitetsledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality management
 • KurskodIEK313
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36120
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2019 fm SB_MU DIG
 • 07 Jan 2020 fm SB_MU DIG
 • 21 Aug 2020 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36121
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2020 fm SB_MU DIG
 • 07 Jan 2020 fm J DIG
 • 21 Aug 2020 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • IEK311 Total quality management
 • IEK312 Kvalitetsutveckling

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Målet med kursen är att hjälpa studenter att förvärva kunskap om olika initiativ för ökad kvalitet och att bättre förstå ämnet kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att hjälpa studenterna att utveckla praktiska förmågor med syfte att kunna facilitera förbättringsinitiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva kvalitets- och verksamhetsutveckling samt dess centrala principer och innehåll
 • Beskriva orsakerna för verksamheter att förbättra och barriärer mot förbättring
 • Beskriva hur framgångsrika verksamheter arbetar samt kunna tillämpa olika sätt att utvärdera verksamheter
 • Beskriva hur och när olika principer och metoder rörande kvalitets- och verksamhetsutveckling kan användas i praktiken
 • Tillämpa olika principer metoder för att praktiskt förbättra verksamheter, processer och produkter

Innehåll

Kursen ger en översikt i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet och praktisk träning. Kursen innehåller lektioner, seminarier, övningar, och grupparbeten. Gästföreläsare ger insikter om hur olika initiativ inom kvalitets- och verksamhetsutveckling är genomförda i praktiken.

Ämnen som kursen tar upp inkluderar:
 • Centrala principer inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Syftesdrivna verksamheter och kundorientering
 • Processledning och processförbättring
 • Six Sigma, Lean Produktion , Agile
 • Ledning och ledarskap, samt motivation
 • Förbättringsarbete
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling i praktiken
 • Ledningssystem, samt utvärdering och revision
 • Standarder som ISO 9001 och utmärkelsemodeller
 • Framgångsrika och högpresterande verksamheter
 • Management innovationer och trender

Organisation

De centrala byggstenarna är lektioner och gruppövningar

Litteratur

Material utdelat under kursen och en kursbok.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination innehåller skriftlig tentamen, mid-term (interaktiv utvärdering), projektarbeten samt workshops.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-21: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-03-16 7,5 hp, 0119]
  • 2019-09-10: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-07 7,5 hp, 0119]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-28 7,5 hp, 0119]