Kursplan för Research design and methods

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch design and methods
 • KurskodTEK190
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26116
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Sofia Börjesson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för MEI-programmet. Förkunskapskrav utgörs av kursen Technological Change and Industrial Transformation

Syfte

Kursen introducerar och utbildar studenter i hur man planerar, genomför och presenterar empiriska undersökningar av problem. Studenterna lär sig att formulera frågeställningar, välja lämplig empirisk metod, analysera kvalitativa och kvantitativa data, presentera och rapportera uppgifter och rön, reflektera över och motivera metodval samt förstå etiska aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) - Formulera praktiskt eller akademiskt relevanta frågor (b) - Beskriva och diskutera relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys för att besvara forskningsfrågor (c) - Strukturera och utföra en praktiskt eller akademiskt orienterad empirisk undersökning baserat på relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys (d) - Värdera eller avgränsa databehov i relation till forskningsfrågan, relevanta modeller och ramverk (e) - Dra slutsatser från en empirisk undersökning och kommunicera resultaten till en målgrupp (f) - Förstå etiska konsekvenserna av val och angreppssätt

Innehåll

Modul 1 introducerar ämnet forskningsdesign och forskningsmetodik och diskuterar tillämpningar och relevans. Modul 2 ger en översikt över tillgängliga metoder och en fördjupad diskussion om de mest relevanta metoderna samt diskuterar betydelsen av kristikst tänkande.

Organisation

Kursen är organiserad som föreläsningar, övningar, inlämningar och ¿ som ett viktigt kursmoment ¿ en hemtentamen.

Litteratur

Kurslitteraturen anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker genom en obligatorisk work shop med inlämning och en hemtentamen. Hemtentamen är utöver att vara examen ett kurselement för fördjupat lärande och reflektion. Hemtentamen består i att skriva en reflekterande text som relaterar till ett eller flera metodolgiska problem. Hemtentamen distribueras under sista kursveckan och inlämning sker ca två veckor senare.