Kursplan för Strategi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management
 • KurskodTEK017
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 fm M
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 19 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK016 Strategic management of innovation and technology

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Detta är en utmanande, intensiv och givande masternivåkurs som är öppen för alla chalmerister som behärskar grunderna inom företagsekonomi och mikroekonomi. Ett absolut minimikrav är en grundkurs av typen TEK255 (Managerial economics), men deltagarna förväntas prestera på en avancerad nivå (master) från dag ett. Studenter som saknar sådan kunskap förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att kunna bidra till fallstudier och klassdiskussioner. Studenter från mastersprogram vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation är automatiskt behöriga (men inte nödvändigtvis förberedda). Studenter antagna till MPMEI (Management and Economics of Innovation) är prioriterade.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) Tillämpa strategiska analysverktyg och teorier (b) Analysera och utarbeta planer för hur affärsenheter skapar och upprätthåller konkurrensfördelar (dvs., ’business strategy’) (c) Analysera och definiera företagets verksamhetsområden (dvs., ’corporate strategy’) (d) Delta i strategiskt beslutsfattande (e) Förmedla insikter från strategianalys

Innehåll

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, fallstudiearbete och klassdiskussioner med fokus på lärandemålen.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av (a) en skriftlig tentamen och (b) fallstudiearbete. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av annbe
   [2020-01-15 7,5 hp, 0115]