Kursplan för Komplexa trafiksituationer

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced collision avoidance
 • KurskodSJM031
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75141
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande följande lärandemål:

- Identifiera och analysera trafiksituationer i öppet hav och agera i enlighet med internationella sjövägsreglerna
- Förklara radarns ARPA-funktion samt dess begränsningar.
- Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
- Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
- Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

från följande kurser:

SJM005 Terrester navigation och sjömanskap
SJM015 Trafiksituationer

Syfte

Kursen syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer med hög trafikdensitet och i trånga farleder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Använda ARPA-radarns trialfunktion
- Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i trafiksepareringssystem (TSS), trång farled och områden med hög trafikintensitet
- Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR-konfigurationer som bildorientering, sann och relativ rörelse samt val av vektor- och spårkombinationer
- Beskriva och tillämpa regler och riktlinjer i Ship's Routing och Ship Reporting Systems (SRS)
- Beskriva funktionen hos ett Vessel Traffic Service (VTS) 

Innehåll

Repetition och fördjupning av de internationella sjövägsreglerna
Användning av radar och ARPA i mer komplexa trafiksituationer
Ship's Routing, Ship Reporting Systems (SRS) och Vessel Traffic Service (VTS)

Organisation

Föreläsningar, simulatorövningar och ett kortare grupparbete.

Litteratur

The Colregs Guide, Dokkum, ISBN 9789071500046 
Radar and ARPA Manual (Third Edition) (länk till e-bok på kurshemsidan) 
NAVIGATION Advanced, Witherby Seamanship International Ltd 
STCW Code A-VIII (kan laddas ner på kurshemsidan)
SMCP - Standard Marine Communication Phrases (kan laddas ner på kurshemsidan) 
Ship's Routing (kan laddas ner på kurshemsidan) 
IMO Performance Standards for ARPA (kan laddas ner på kurshemsidan) 
IMO Performance Standards for Radar (kan laddas ner på kurshemsidan) 

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Hemtentamen
Del B: Simulatorövningar och grupparbete

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW