Program och kurser på kandidatnivå, Data- och informationsteknik

Våra lärare ger kurser inom flera utbildningsprogram både vid Chalmers tekniska högskola och vid Göteborgs universitet. Roger Johansson är viceprefekt med ansvar för grundutbildningen, tillika utbildningsansvarig vid institutionen.

Chalmers

Institutionen bedriver undervisning inom civilingenjörsprogrammen Datateknik (D), Informationsteknik (IT), Industriell ekonomi (I), Automation och mekatronik (Z), Elektroteknik (E), Teknisk fysik (F) och Teknisk matematik (TM) och högskoleingenjörsprogrammen Datateknik, Elektroteknik och Mekatronik.

Civilingenjörerna läser de två sista åren tillsammans med internationella studenter på något av våra masterprogram.

Göteborgs universitet

Institutionen har två program på kandidatnivå vid Göteborgs universitet, Datavetenskapligt program och Software Engineering and Management, samt fyra masterprogram

Vi bedriver också undervisning inom program på andra institutioner, till exempel Matematikprogrammet.

Här finns listor över de kurser som institutionen ger i grundutbildningen:

Kandidatarbete

Institutionen erbjuder varje år ett antal kandidatarbeten för studenter både vid Chalmers och Göteborgs Universitet.


Sidansvarig Publicerad: må 31 maj 2021.