Software Engineering

Vid avdelningen för Software Engineering bedrivs forskningsprojekt i samarbete med nationella och internationella partners från akademi och industri och Software Center.  Forskningen har som mål att lösa dagens utmaningar inom mjukvaruutveckling i inbäddade system och utveckling av informationssystem. 

Inom avdelningen finns tre ämnesfokuserade enheter
  • Cyber Physical Systems
  • People, Architecture, Requirements and Traceability
  • Testing, Requirements, Innovation and Psychology

Mer om avdelningen för Software Engineering finns att läsa på vår engelska webbplats.
 

Publicerad: on 27 nov 2013. Ändrad: må 19 nov 2018