Informationssäkerhet

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik. Vår forskning inkluderar, men är inte begränsad till:
  • Språkbaserad säkerhet. Utveckling av säkerhetsmodeller och metoder för mjukvarukonstruktion för säkra system baserade på programspråksteknologi.
  • Grunder för säkerhet och integritet. Rigorösa resonemang och formella metoder för säkerhet och integritet.
  • Programsäkerhet. Specificera, verkställa, verifiera och testa säkerhet och sekretesspolicy på applikationsnivå.
  • Systemsäkerhet. Verktyg och mjukvarubibliotek för att bygga säkra system från otillförlitliga eller osäkra komponenter.
  • Integritet. Protokoll och mekanismer för positionsintegritet; integritetsförbättrande protokoll och inbyggda skyddsmekanismer; differentiell integritet.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.