Interaktionsdesign

​Avdelningen rymmer, förutom forskning och utbildning inom interaktionsdesign, också institutionens satsning inom visualisering.

Forskning​

Vid avdelningen för interaktionsdesign finns forskningsområden som Visualisering och Digital gestaltning där ett fokus är hur den digitala visuella kulturen skapas och tolkas. Forskargruppen Mobile Touch utforskar nya sätt att interagera med digitalt innehåll på mobila enheter bland annat genom design av applikationer för smarta telefoner och plattor. Inom Tangible och Tabletop Computing studerar man materiella användargränssnitt (TUIs) som gör det möjligt för användaren att interagera med datorer genom bekanta materiella objekt med strävan att utveckla och utvärdera gränssnitt som berikar människans syn, beröring och hörsel, samtidigt. Inom forskningsområdet Gameplay design är studier av hur regler och mekanik i spel påverkar spelarnas interaktion i fokus. Syftet är både att bidra till förståelsen av hur människor spelar spel och hur man kan designa spel för att främja särskilda spelupplevelser. Gruppen Applied Robotics in Gothenburg undersöker robotstöd i förhållande till vardagslivet och mänskliga behov. Vid avdelningen pågår även forskning kring gränssnitt för interaktion i fordon.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två program på masternivå, ett på Chalmers, Interaction Design and Technologies, och ett på Göteborgs universitet, Game Design & Technology. Utöver detta finns även fristående kurser inom Visualisering samt kurserna Digital Representation och Digital Movie Making.
 

​​​ ​

Publicerad: ti 02 maj 2017. Ändrad: to 21 feb 2019