Interaktionsdesign

Avdelningen rymmer, förutom forskning och utbildning inom interaktionsdesign, också institutionens satsning inom visualisering.

Forskning

Interaktionsdesign handlar om samspelet mellan människor och produkter i vilka informationsteknologi är en central komponent. Detta kan exempelvis handla om utformningen av det komplexa gränssnittet mellan föraren och nätverket av datorer som styr en modern bil, design för en specifik spelupplevelse, nästa generation av mobila kommunikationsenheter eller integration av teknik i vår vardagliga saker.

Oavsett användningsområde är designperspektivet på samspelet mellan människa och teknik centralt. Detta gör interaktionsdesign till ett allt viktigare område i applikations- och systemutveckling, samt i industri- och produktdesign.

Vid avdelningen för interaktionsdesign finns forskningsområden som Visualisering och Digital gestaltning där ett fokus är hur den digitala visuella kulturen skapas och tolkas. Forskargruppen Mobile Touch utforskar nya sätt att interagera med digitalt innehåll på mobila enheter bland annat genom design av applikationer för smarta telefoner och plattor. Inom Tangible och Tabletop Computing studerar man materiella användargränssnitt (TUIs) som gör det möjligt för användaren att interagera med datorer genom bekanta materiella objekt med strävan att utveckla och utvärdera gränssnitt som berikar människans syn, beröring och hörsel, samtidigt. Inom forskningsområdet Gameplay design är studier av hur regler och mekanik i spel påverkar spelarnas interaktion i fokus. Syftet är både att bidra till förståelsen av hur människor spelar spel och hur man kan designa spel för att främja särskilda spelupplevelser. Gruppen Applied Robotics in Gothenburg undersöker robotstöd i förhållande till vardagslivet och mänskliga behov. Vid avdelningen pågår även forskning kring gränssnitt för interaktion i fordon.

Forskargrupperingar

Utbildning 

Avdelningen ansvarar för två masterprogram: Interaction Design and Technologies vid Chalmers och Game Design & Technology (www.gu.se) vid Göteborgs universitet. 

Avdelningen ger även fristående kurser inom Visualisering och Digital Movie Making.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.