Formella metoder

Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning inom det breda området formella metoder. Formella metoder är en samling av tekniker och metoder för att beskriva och analysera system. Dessa beteckningar, tekniker och metoder är formella, vilket innebär att de är baserade på matematiska teorier som logik, automata eller grafteori.

Mer konkret handlar forskningen om utveckling och användande av formella specifikationsspråk och verifieringsmetoder för olika tillämpningar, allt ifrån verifiering av låg- och högnivåprogramvara till analys av juridiska kontrakt. Specifikationsspråken inkluderar klassisk- och modallogik, och våra verifieringstekniker omfattar modellkontroll, automatisk teorembevisning, statisk- och körtidsverifiering, interaktiv teorembevisning och testning.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.