Data Science Research Engineers

Datadriven forskning blir allt viktigare för många forskningsaktiviteter på Chalmers. För att utvinna användbara mönster från stora datakällor och möta de vetenskapliga och beräkningsmässiga utmaningar som följer har Chalmers och styrkeområdet IKT bildat en grupp med forskningsingenjörer vars syfte är att erbjuda stöd och bidra med expertkompetens till forskningsprojekt med stark betoning på metoder för dataanalys och maskininlärning.

Sidansvarig Publicerad: to 11 jun 2020.