Entré till Data och informationsteknik

Organisation Data- och informationsteknik

Data och informationsteknik består av fyra forskningsavdelningar, och en avdelning för verksamhetsstöd. Institutionen är värd för två forskningscentrum. Richard Torkar är prefekt, och är tillsammans med viceprefekter och institutionens ledningsgrupp ansvarig för strategi och övergripande planering av institutionens verksamhet.

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers, och tillhör IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.​

Forskningsavdelningar 

Institutionsrådet fungerar som ett stöd för ledningen i att identifiera och prioritera övergripande strategiska frågor av betydelse för den institutionens långsiktiga utveckling. De gör även uppföljningar av institutionens verksamhet, utveckling, och budgetutfall.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 maj 2022.