Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Organisatoriskt finns avdelningarna Data Science, Datorteknik, Formella metoder, Funktionell programmering, Informationssäkerhet, Interaktionsdesign, Logic and Types, Nätverk och System,  och Software Engineering, samt en avdelning för verksamhetsstöd.

Charlotte Wiberg
är prefekt, och är tillsammans med ledningsgruppen ansvarig för strategi och övergripande planering av institutionens verksamhet.

Institutionsrådet fungerar som ett stöd för ledningen i att identifiera och prioritera övergripande strategiska frågor av betydelse för den institutionens långsiktiga utveckling. De gör även uppföljningar av institutionens verksamhet, utveckling, och budgetutfall.

Institutionen för data- och informationsteknik tillhör IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.