Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Organisatoriskt, sedan januari 2021, finns avdelningarna Dator- och nätverkssystem, Computing Science, Interaktionsdesign & Software Engineering, Data Science & AI samt en avdelning för verksamhetsstöd.

Patrik  Jansson är tf prefekt, och är tillsammans med ledningsgruppen ansvarig för strategi och övergripande planering av institutionens verksamhet.

Institutionsrådet fungerar som ett stöd för ledningen i att identifiera och prioritera övergripande strategiska frågor av betydelse för den institutionens långsiktiga utveckling. De gör även uppföljningar av institutionens verksamhet, utveckling, och budgetutfall.

Institutionen för data- och informationsteknik tillhör IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 apr 2021.