Entré till Data och informationsteknik

Organisation Data- och informationsteknik

Data och informationsteknik består av fyra forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt två forskningscentrum. Patrik  Jansson är tillförordnad prefekt, och är tillsammans med viceprefekter och ledningsgruppen ansvarig för strategi och övergripande planering av institutionens verksamhet.

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers. Institutionen tillhör IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.​

Forskningsavdelningar (ny organisation 2021)

 • Computing Systems (avdelningschef David Sands)
  • Enheten för Informationssäkerhet (enhetschef Andrei Sabelfeld)
  • Enheten för Logik och typer (enhetschef Ana Bove)
  • Enheten för Formella metoder (enhetschef Gerardo Schneider)
  • Enheten för Funktionell programmering (enhetschef Carl-Johan Seger)

 • Data Science & AI (avdelningschef Dag Wedelin)
  • Enheten för Data science och AI (tf enhetschef Kolbjörn Tunström)
  • Enheten för Data science research engineers (enhetschef Vilhelm Verendel)

 • Dator- och nätverkssystem (avdelninschef Per Stenström)
  • Real-time & computer graphics systems och Electonics systems (enhetschef Jan Jonsson)
  • Enheten Computer systems (enhetschef Arne Linde)
  • Enheten Nätverk och system (enhetschef Tomas Olovsson)

 • Interaktionsdesign & Software Engineering (avdelningschef Palle Dahlstedt)
  • Enheten Testing, requirements, innovation & psychology (enhetschef Robert Feldt)
  • Enheten Cyber physical systems (enhetschef Ivica Crnkovic)
  • Enheten Interaktionsdesign (enhetschef ​Mohammad Obaid) 

Institutionsrådet fungerar som ett stöd för ledningen i att identifiera och prioritera övergripande strategiska frågor av betydelse för den institutionens långsiktiga utveckling. De gör även uppföljningar av institutionens verksamhet, utveckling, och budgetutfall.Sidansvarig Publicerad: on 25 aug 2021.