Forskning från Data- och informationsteknik på IVA:s 100-lista

​IVA har publicerat årets 100-lista över "aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan". Fyra spinoff-företag från Institutionen för data- och informationsteknik finns med på listan.

Dpella Alejandro Russo

Att använda och dela med sig av dataanalyser baserade på persondata kan skapa konkurrensfördelar och leda till nya affärsmöjligheter för företag och organisationer. Möjligheten begränsas dock av regler kring behandlingen av personuppgifter som t.ex GDPR. Dpella har en affärsidé som bygger på resultat från det SSF-finansierade projektet Octopi​, och fanns med även på förra årets 100-lista​
– Under året som gått har vi, med stöd av MobilityXlab och GU Ventures, bland annat startat ett innovationsprojekt tillsammans med Ericsson för att utforska integritetsbevarande analyser, säger Alejandro Russo, biträdande professor på avdelningen för ​Computing Science. 

EmbeDL Devdatt Dubhashi

EmbeDL bygger på tenkik som utvecklats i EU-projekten LeGaTO och VEDLIoT, samt Vinnovafinansierade Sharpen​.  
– Vår lösning är en optimeringsmotor som automatiskt skräddarsyr toppmoderna artificiella neurala nätverk, som ska köras på en specifik hårdvaruplattform så att den uppfyller kundens krav och specifikationer. En lösning som sätter kraften hos AI i händerna på människor som inte ens skulle ha kunnat tänka sig att använda de enorma resurser som BigTech-företagen har, säger Devdatt Dubhashi​, professor på avdelningen för Computing Science. 

Repli5

Repli5​ arbetar med generering av digitala tvillingar och syntetisk data. En digital tvilling är en digital replika av föremål och miljöer i verkligheten vilken kan användas för att mycket effektivt testa och verifiera AI-system utan att behöva kostsamma, långsamma och felbenägna processer i den verkliga världen. Vinnova har finansierat utvecklingen av tekniken genom projekten Sharpen​ och Realsim.
– Potentialen ligger att ersätta det mesta av behovet av data från den verkliga världen med syntetisk data som genereras från digitala tvillingar. På så sätt kan företag göra ett stort hopp i effektivitet, kostnadsminskning och kvalitet på lösningar, säger Devdatt Dubhashi.

ZeroPoint Technologies Per Stenström

ZeroPoint Technologies​ är ett kommersialiseringprojekt kopplat till det Europeiska processorinitiativet
Sedan 1995 har professor Per Stenström och hans kollegor på avdelningen för dator- och nätverkssystem arbetat med att ta fram nya principer för hur datorer kan arbeta snabbare trots begränsningar i datorns minne. En av de mest uppseendeväckande principerna handlar om att lagra information i minnet på ett mycket kompakt sätt. Detta ger snabbare, billigare och mer klimatanpassade IT- system i framtiden. Det är denna landvinning som vidareutvecklas i bolaget ZeroPoint Technologies.

​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.