Syntolkning: porträttfoto av John Hughes.

Professor John Hughes, Funktionell programmering, Data- och informationsteknik. ACM Fellow 2018.

Internationell utmärkelse till John Hughes, CSE

Data- och informationsteknik får sin andra ACM Fellow när John Hughes ansluter till det exklusiva sällskapet. Han uppmärksammas för sina bidrag inom mjukvarutestning och funktionell programmering, som bland annat omfattar utveckling av programspråket Haskell och testverktyget QuickCheck.
ACM, Association for Computing Machinery, är världens största förening för verksamma inom utbildning och forskning i datavetenskap, och delar bland annat ut det prestigefyllda Turingpriset. Varje år utser man, efter en rigorös nomineringsprocess, ett antal medlemmar till Fellows. När listan för 2018 publicerades fanns professor John Hughes vid Data- och informationsteknik med. Han uppmärksammas för sina bidrag inom mjukvarutestning och funktionell programmering, som bland annat omfattar utveckling av programspråket Haskell och testverktyget QuickCheck.

John Hughes deltog i utvecklingsarbetet med Haskell under åren 1988-1998. Han kom till Chalmers 1992 och driver sedan 2006, parallellt med forskning och undervisning, företaget Quvic som utvecklar och kommersialiserar testverktyget QuickCheck. Den ursprungliga versionen av verktyget lanserades 1999, men det håller sig fortfarande aktuellt.
”Vi har två nya kunder som arbetar med blockchain, och utbildade nyligen 25 av 50 Haskellutvecklare hos Input Output Hong Kong, företaget bakom världens elfte största kryptovaluta, i QuickCheck.”

Under hösten har han varit med och tagit fram material till de uppdragsutbildningar för Skolverket som institutionen har hållit med högstadielärare i Kungsbacka och Halmstad.
”Vi har kombinerat delar från Jan Skansholms bok Programmera på riktigt med material som används vid Brown University i USA, och tagit fram metoder för att utbilda högstadieelever i funktionell programmering”.

(För den som vill veta mer om funktionell programmering ger John Hughes en bra översikt i den här filmen.)

ACM uppmärksammar sina nya Fellows och andra pristagare vid en årlig bankett, som kommer att hållas i San Francisco den 15 juni 2019. Information om alla ACM Fellows, bland dem Per Stenström vid Data- och informationsteknik som utsågs 2008, finns på ACM:s webbplats.

Sidansvarig Publicerad: on 12 dec 2018.