Utmärkelse till forskningsbaserad cybersäkerhet

När mottagarna av årets entreprenörsstipendium från ÅForsk presenterades fanns Wissam Aoudi på Institutionen för data- och informationsteknik på listan över "Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer". Hans företag Omen Technologies bygger forskningsbaserade cybersäkerhetslösningar för IoT-baserade system.
Wissam Aoudi– I takt med utvecklingen av den fjärde industriella revolutionen, och med de möjligheter som 5G-tekniken erbjuder, känner ägarna av cyber-fysiska system och industriella kontrollsystem att de behöver ansluta systemen till externa nätverk, och även till internet, för att behålla sin konkurrenskraft, säger Wissam Aoudi, doktorand på avdelningen för Nätverk och system.

Ökad risk för cyberattacker

Med den ökade öppenheten och uppkopplingen för industriella system, i vissa fall med säkerhetskritiska komponenter, kommer en ökad risk för cyberattacker. Tekniken utvecklas snabbt, och utmaningen att  hålla de "snart uppkopplade" systemen säkra gör att företagen aktivt söker efter innovativa lösningar. 
– Omen Technologies erbjuder innovativa forskningsbaserade metoder för att övervaka den här typen av system i realtid för att upptäcka avvikande beteenden som kan bero på antingen avsiktliga intrång eller oavsiktliga fel. Vår ambition är att kommersialisera vår forskningsbaserade teknik för att den ska uppnå sin fulla potential och på så sätt bidra till hållbarhet och säkerhet i den pågående övergången till ett uppkopplat och digitaliserat samhälle, säger Wissam Aoudi.

Omen Technologies är en del av Chalmers Ventures Techs Transfer-program.

Här finns mer information om tekniken och forskningen bakom.

ÅForsk Entreprenörsstipendium

Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade innovationsmiljöer över hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer, och stipendiaterna tilldelas stipendiet för att de med sina lösningar, tjänster och produkter kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen. Ett rekordstort antal ansökningar inkom i årets omgång.

Ytterligare två av de tio belönade entreprenörerna hör hemma på Chalmers och Chalmers Ventures: 
Johanna Nissén Karlsson belönas för affärsidén Vividye – en teknologi som på ett enkelt och miljövänligt sätt färgar, avfärgar och omfärgar textilier.
Simon Isaksson
belönas för affärsidén Aquammodate – vattenreningsfilter med hög selektivitet och 100 gånger lägre energiåtgång.


Kontakt

Wissam Aoudi, doktorand, Nätverk och system, Data- och informationsteknik.

Contact

Wissam Aoudi, doktorand, Nätverk och system, Data- och informationsteknik.


Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.