Entre på data och informationsteknik
Två projekt från data och informationsteknik är utvalda till IVAs 100-lista

Två projekt från data och informationsteknik på IVAs 100-lista

Ett system för skydd mot cyberattacker samt ett nytt verktyg för att använda och dela med sig av dataanalyser baserade på persondata är två av de forskningsprojekt med fokus på hållbar beredskap som Kungliga Ingenjörsakademin presenterade idag på sin 100-lista för 2021.
Bakom dessa två innovationer står Magnus Almgren tillsammans med sin doktorand Wissam Aoudi samt Alejandro Russo tillsammans med sin kollega Marco Gaboardi. 

- Det är fantastiskt att få vara med på IVAs 100-lista 2021. Cybersäkerhet är en stor utmaning för det uppkopplade samhället. Vår forskning har lett till ny teknik som bland annat kan skydda självkörande bilar, och vi söker nu fler aktörer som vill inleda en dialog och bidra till ett säkert uppkopplat samhälle säger Magnus Almgren, docent vid institutionen för data- och informationsteknik

Syftet med 100-listan är att belysa aktuell forskning och underlätta för forskare och företag att hitta varandra för att tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle. I år har IVA efterlyst projekt med fokus på hållbar beredskap inför framtida kriser.​

- Jag och min kollega Marco Gaboardi, forskassistent vid Boston University, har utvecklat en ’deep tech’ metod för att erbjuda ett verktyg för integritetsbevarande analys. Vår strategi kommer från vår forskning inom Differential Privacy (DP) och den utlovar integritetsbevarande analyser samtidigt som vi utforskar avvägningen mellan integritet och exakthet berättar Alejandro Russo, biträdande professor vid institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer om projekten:

Skydd mot cyberattacker - ny effektiv teknik som passar att köras både lokalt i cyberfysiska system och i molnet. 

Magnus AlmgrenMagnus Almgren har tillsammans med sin doktorand Wissam Aoudi studerat hur man kan skydda system mot cyberattacker. Med digitalisering blir allt fler samhällskritiska system uppkopplade, vilket innebär många fördelar men vilket samtidigt medför ökade risker för cyberattacker. Många sådana system som bla självkörande fordon har inte heller grundläggande mekanismer mot attacker vilket kan ha förödande konsekvenser för samhället. I vår forskning har vi tagit fram algoritmer som kan köras antingen lokalt i enheten där all data skapas eller i molnet för att upptäcka cyberattacker i samhällskritiska system och för sakernas internet. Vi har bla undersökt tillämpbarhet med stor framgång i uppkopplade och självkörande fordon och andra typer av IoT system. 

 
Läs mer om forskningsprojektet

Nytt verktyg för integritetsbevarande analyser 

Att använda och dela med sig av dataanalyser baserade på persondata kan skapa konkurrensfördelar och leda till nya affärsmöjligheter för företag och organisationer. Möjligheten begränsas dock av regler kring behandlingen av personuppgifter som t.ex GDPR. Två professorer i datavetenskap har utvecklat en ’deep tech’ metod för att erbjuda ett verktyg, baserat på  Differential Privacy, för integritetsbevarande analys.Alejandro Russo

Företag och myndigheter samlar in stora mängder information (data) om individer, t.ex. kunder och medborgare. En stor del av den insamlade informationen består dock av persondata det vill säga den innehåller information om individer och deras privata beteende. För många företag är det en utmaning att använda och dela med sig av dataanalyser baserade på persondata och samtidigt respektera individens integritet i enlighet med GDPR. Möjligheten att använda sig av sådana dataanalyser skulle i många fall skapa konkurrensfördelar och leda till nya affärsmöjligheter. 

Alejandro förklarar ”För att skydda individens integritet använder vi slumpmässigt brus för att ändra resultatet av datanalysen. Tillägget av brus måste göras mycket noggrant och vi föreslår att man använder den matematiska metoden för DP, som är en ny standard för dataskydd. Brus skyddar integriteten men det minskar analysens precision och exakthet något. För att öka kunskapen bland svenska företag och myndigheter om hur de kan analysera persondata och samtidigt bevara individens integritet har vi grundat ett företag och vi arbetar just nu tillsammans med GU Ventures för att nå ut till potentiella kunder.” 

Läs mer om projektet på www.dpella.io 

Sidansvarig Publicerad: må 10 maj 2021.