​​Foto: Digital Grammars | Chalmers Ventuers | Envato Elements​

Digital Grammars sätter en helt ny nivå för översättningsteknologi

​Digital Grammars är ett kommersiellt resultat av över 20 års forskning på grammatisk översättning. Företaget har utvecklat en effektiv och användarvändlig mjukvara för flerspråkig översättning baserad på avancerade metoder från olika områden inom datavetenskap. Resultatet är en transparent och mer korrekt översättning för områden som till exempel sjukvård och juridik, där kontext och grammatik måste bli rätt.
Idag förlitar sig många på till exempel Google Translate, som i likhet med flera andra program översätter med hjälp av statistik och maskininlärning. Det finns inga grammatiska regler, oftast inte ens ett lexikon, utan istället stora mängder siffror som beskriver hur ord har satts ihop i tidigare översättningar. Det är praktiskt för enklare översättningar, men i sammanhang där grammatik eller språklig kontext måste bli rätt uppstår problem. 

Digital Grammars löser problemet genom att istället använda sig av en metod som bygger på grammatik och 
semantik, vilket ger en mycket mer korrekt översättning. Produkten riktar sig mot branscher där det är särskilt viktigt att översättningen blir korrekt, till exempel sjukvård, juridik och myndigheter. Aarne Ranta är professor vid Göteborgs universitet, Institutionen för data- och informationsteknik, och vd för Digital Grammars.
– Vi ser att det finns få andra aktörer på marknaden som kan leverera den översättningskvalitet vi erbjuder. Vi har dessutom erfarenhet av att bygga både mobilappar och webbaserade system, som sedan enkelt kan integreras i användarens arbetsflöde för korrekt, precis och snabb kommunikation, säger han.

App för ambulanssjukvård under utveckling
En produkt som nu arbetas fram i samarbete med MedTech West, och med stöd av VGR Innovationsfond, är en mobilapplikation för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulans, SU Ambulans. Appen kallas Ambulanstolken och kan översätta både tal och skrift för ambulanspersonal och patienter. Nu går Digital Grammars även in i Chalmers Ventures Acceleratorprogram för att utveckla bolaget ytterligare och nå en större marknad.

Lösningen är grammatik och semantik 
Digital Grammars använder avancerade metoder från olika områden inom datavetenskap, översättningsmodellen utgår från forskning inom grammatik och semantik som bygger upp ett matematiskt hjälpspråk som kallas Interlingua. Analysen tar sedan fram meningen i uttrycket som tillsammans med en grammatisk regel konverterar meningen till ett annat språk.

– Vi har arbetat med översättning av GDPR i ett av våra senaste projekt. Den första meningen i EU:s nya GDPR-lag har 12 ord på svenska, 8 på finska och 18 på franska. Om man enbart matchar ord för ord kan meningen inte förklaras eller uppfattas korrekt, men om man istället använder vår metod så kan man säkerställa att lagen uppfattas rätt i samtliga översatta språkversioner, säger Aarne Ranta.

(Första meningen i GDPR på svenska: "Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet.")

​​ Kontakt
 Aarne Ranta Vd, Digital Grammars
Email: aarne@digitalgrammars.com.
Phone: +46 763 17 85 90

Sidansvarig Publicerad: to 24 maj 2018.