Bild AI

Hur bekämpar man en pågående pandemi med hjälp av datorer?

​Möt framstående forskare och experter i en högaktuell paneldebatt om covid-simulering.
Hur covid-19 sprids i samhället och vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska smittspridningen har stötts och blötts av forskare, myndigheter och politiker världen över. Alla söker efter snabba och effektiva lösningar för att få stopp på den pandemi som fortsätter att spridas runt om i världen. 
 
För att förstå smittspridningen och hur den bäst kan stoppas används idag avancerade dator-simuleringar och beräkningsmodeller, ändå har mycket av det som presenterats visat sig vara felaktigt.

Varför har det varit så svårt att simulera spridningen av covid-19? Vad kan vi dra för lärdomar, och hur kommer morgondagens teknik hjälpa oss att förebygga och planera för framtida pandemier? 

Under Vetenskapsfestivalen håller institutionen för data- och informationsteknik en paneldiskussion om Covid-modellering med ledande experter inom området. Eventet är öppet för alla.

Deltagare i panelen:

Tom BrittonTom Britton 

Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, tillämpar sannolikhetsmodeller och statistisk inferensteori på bland annat epidemiologiska modeller och nätverk.Sharon Kuhlmann-BerenzonSharon Kühlmann-Berenzon
PhD, Folkhälsomyndigheten, statistiker som arbetar inom epidemiologi och folkhälsa med fokus på infektionssjukdomar. Hon har en doktorsexamen i statistik från Chalmers och en magisterexamen i miljöteknik också från Chalmers.Joacim RocklövJoacim Rocklöv
Professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.​
Läs mer om Joacim Rocklöv


​​​
Kategori Evenemang
Plats: Online (zoom-länk uppdateras närmare eventet)
Tid: 2021-04-18 16:50
Sluttid: 2021-04-18 17:20

Sidansvarig Publicerad: ti 30 mar 2021.