Terese Besker, Data- och informationsteknik

​Technical Debt: An empirical investigation of its harmfulness and on management strategies in industry

​Terese Besker tillhör avdelningen för Software Engineering vid Data- och informationsteknik.

Opponent

Professor Carolyn Seaman, University of Maryland, USA.

Kategori Disputation
Plats: Online
Tid: 2020-09-01 13:00
Sluttid: 2020-09-01 14:00

Publicerad: on 24 jun 2020.