Erik Börjesson, Data- och informationsteknik

​Implementation of Energy-Efficient Carrier Phase Recovery Circuits for Optical Communication

​Erik Börjesson tillhör avdelningen för Datorteknik vid Data- och informationsteknik.

Diskussionsledare

Professor Gabriella Bosco, OptCom, Politecnico di Torino, Italien.


Kategori Licentiatseminarium
Plats: TBA
Tid: 2020-09-14 10:00
Sluttid: 2020-09-14 11:00

Publicerad: on 24 jun 2020.