Claudio Augustín Mista, Data- och informationsteknik

​DRAGEN: Automated Derivation of Random Generators for Algebraic Data Types

​Claudio Augustín Mista tillhör avdelningen för Informationssäkerhet vid Data- och informationsteknik.

Diskussionsledare
Dr Leonidas Lampropoulous, University of Maryland and University of Pennsylvania, USA.
Kategori Licentiatseminarium
Plats: EA, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H
Tid: 2020-03-17 10:00
Sluttid: 2020-03-17 11:00

Publicerad: on 15 jan 2020.