Inbyggda elektroniska system och datorgrafik

Enheten ansvarar för masterprogrammet Embedded Electronic System Design (EESD) som utbildar ingenjörer i design, implementering och verifiering av halvledarbaserade inbyggda elektroniska system. Här håller våra professorer kurser som förmedlar kunskaper och färdigheter inom områden som:
  • Integrerad kretsteknik
  • Design av digitala och blandade signalsystem
  • Projektledning
  • Chipdesignmetoder och mjukvara.

De applikationer som EESD-programmet riktar sig till sträcker sig från signalbehandling, som är en viktig komponent för företag som Ericsson och Saab, till datorsystem som finns i till exempel fordon från Volvo.

Enheten ger också introduktions- och fortsättningskurser inom områdena datateknik, datorgrafik och realtidssystem.

VLSI

Genom att utforska nya digitala och blandade signalarkitekturer (s.k. mixed-signal architectures) baserade på CMOS-kretsar, utför VLSI-gruppen forskning om avancerade VLSI-kretsar för att möta utmanande prestandakrav och energibudgetar för framtida elektroniska system. Forskningen är inriktad på tillämpningar inom signalbehandling och radiofrekvensfrontends, men också datorsystem där bidragen inkluderar kretstekniker, digitala och blandade signalarkitekturer och designmetoder. Resultaten publiceras i vetenskapliga artiklar och som allmänt tillgängliga immateriella rättigheter.​

Datorgrafik
Gruppen har som mål att förbättra realismen i realtidsdatorgrafik (t.ex. för AAA-spel och simuleringar). Gruppen har mer än 20 års lång historia, där fokus ligger på att skapa bättre och snabbare algoritmer genom att använda GPU:er för att lösa problem på nya sätt. Gruppen fokuserar på olika ämnen som global belysning, strålspårning, realistiska skuggor, hår- och pälsåtergivning, att kunna använda miljontals ljuskällor, komprimering för att uppnå geometriska detaljer till oöverträffade nivåer och allmänna datorproblem med hög prestanda (sortering och andra parallella nyckelbyggstenar). Det senaste decenniet har gruppen intensifierat forskningen om AI-metoder och helt nya beräkningsmetoder för 3D-rekonstruktion (fotogrammetri) och robust högkvalitativ volymetrisk videoinspelning för att möjliggöra 3D-telekonferenser och inspelade eller livestreamade filmer där användaren kan gå runt inne i filmen.​

Pålitliga datorsystem

Gruppen bedriver forskning relaterad till design, test och utvärdering av tillförlitliga och driftsäkra datorsystem. Den aktuella forskningen fokuserar på test och utvärdering av avancerade bilförarassistanssystem med hjälp av felinjektion och attackinjektion i omfattande systemsimuleringsmodeller.

Realtidssystem​

Gruppen bedriver forskning relaterad till design och analys av realtidssystem för att säkerställa tidsprecisionen på homogena och heterogena multiprocessorer. De utvecklar schemaläggningsalgoritmer i realtid och effektiva verifieringstekniker för parallella applikationer som har olika designbegränsningar som strikta deadlines, feltolerans och blandad kritik.​

Sidansvarig Publicerad: to 23 dec 2021.