Forskning vid Institutionen för data- och informationsteknik

Data- och informationsteknik har en dynamisk forskningsmiljö med starkt internationell inriktning, som spänner över hela spektrumet från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system.

Institutionen är organiserad i nio avdelningar, och inom och mellan dessa verkar ett antal forskargrupper.

Våra avdelningar

Data Science och AI

Datorteknik

Formella metoder

Funktionell programmering

Informationssäkerhet

Interaktionsdesign

Logik och typer

Nätverk och system

Software Engineering


Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.