Centrumverksamhet

 
 
Software Centre
Drivs vid institutionen och har som syfte att utveckla strategisk samverkan med partnerföretag i industrin, för att avsevärt påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling.
 
The Centre for Language Technology, Gothenburg
En organisation för samverkan mellan språkteknologiforskare vid Humanisktiska fakulteten och IT-fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
 
SAFER Vehicle and Traffic Safety Center
Safer är Chalmers Fordons- och trafiksäkerhetsforum, och CSE är en av sex institutioner som ingår som partners.

URBSEC Urban Safety and Societal Security Center
URBSEC grundades 2011 och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. CSE är en av tolv deltagande institutioner. Centret ska, genom forskning och innovation, ta sig an aktuella, interdisciplinära utmaningar och överbrygga klyftor mellan samhällsvetenskap och teknik.

Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: må 04 dec 2017