CentrumverksamhetChalmers AI Research Centre (CHAIR)
CHAIR kommer att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. Målet är att bygga upp en unik AI-kompetens inom forskning, utbildning och innovation. Forskningsprojekten är nära kopplade till behoven hos centrets samarbetspartners inom industrin.

Software Centre
Drivs vid institutionen och har som syfte att utveckla strategisk samverkan med partnerföretag i industrin, för att avsevärt påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling.
 
CLASP
Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier fokuserar sin forskning på tillämpningen av probabilistiska och informationsteoretiska metoder för analys av naturligt språk. .

GigaHertz Centre
Gigahertz Centrum är ett internationellt konsortium mellan Chalmers tekniska högskola och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs-, mm-vågs och terahertz-teknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, och rymd. Gigahertz Centrum är ett Vinnova kompetenscentrum år 2007–2021.

SAFER Vehicle and Traffic Safety Center
Safer är Chalmers Fordons- och trafiksäkerhetsforum, och CSE är en av sex institutioner som ingår som partners.

URBSEC Urban Safety and Societal Security Center
URBSEC grundades 2011 och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. CSE är en av tolv deltagande institutioner. Centret ska, genom forskning och innovation, ta sig an aktuella, interdisciplinära utmaningar och överbrygga klyftor mellan samhällsvetenskap och teknik.

Sidansvarig Publicerad: on 25 aug 2021.