Året 2016

Licentiatexamina: 13 (13 vid Chalmers)
Doktorsexamina: 14 (11 vid Chalmers)
Refereegranskade vetenskapliga artiklar:74 (54 vid Chalmers)*
Refereegranskade konferensbidrag: 214 (158 vid Chalmers)*
*Antal poster vid avläsning 2016-01-28. Siffrorna inkluderar sampublikationer Chalmers/Göteborgs universitet.

Antal helårsstudenter: 1381 (1033 vid Chalmers)
Antal anställda: 246 (199 vid Chalmers)
Intäkter (mnkr): 243 (187 till Chalmers)

Prefekt
Johan Karlsson

Institutionen för data- och informationsteknik, gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet, är mycket internationell, med en dynamisk forskningsmiljö som är väl integrerad med utbildning och nyttiggörande.

Vid institutionen bedrivs forskning som spänner från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system. Samarbeten med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, är väl utvecklade. Med Software Center strävar man efter att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete med industrin.


Forskning

Under 2016 Avslutades EU-projektet Excess, koordinerat av Philippas Tsigas. I projektet togs viktiga steg i utvecklingen av verktyg och modeller för att hjälpa mjukvaruutvecklare och systemkonstruktörer att programmera mer energieffektivt.

Både Google och Facebook gjorde under året satsningar på Andrei Sabelfelds forskning inom webbsäkerhet, Google genom stöd till projektet Securing practical Web Applications, och Facebook genom ett bidrag som används till forskning kring så kallade browser extensions, och de säkerhetsfrågor som uppstår i samband med användandet.

I december utsågs Olaf Landsiedel och Magnus Myreen till "Framtidens forskningsledare" av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Olaf Landsiedels projekt Ultra Low-Latency, Low-Power Wireless Mesh Networks handlar om att göra trådlösa nätverk snabbare, mer pålitliga och mer energieffektiva. Magnus Myreen och hans kollegor undersöker hur man med hjälp av matematiska bevis kan utveckla system med högre kvalitet utan ökade kostnader för testning.

Utbildning

Per Stenström, professor vid avdelningen för datorteknik, presenterade i november institutionens första MOOC (Massive Open Online Course), den första av två om hur bättre kod kan minska energiförbrukningen i datorer och mobiltelefoner. 


Under hösten fanns studenter från programmet Software Engineering and Management med i projektet CUUBE, som placerade sig på listan "Sveriges topp 20 bästa idéer" i Venture Cup. Publicerad: on 01 mar 2017.