Händelser: Data- och informationsteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 20 Feb 2019 21:32:21 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxGender challenges in academic careers and organisations<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Välkommen till ett seminarium med Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet och expert inom forskning kring jämställdhet inom akademin. Seminariet riktar sig till alla Chalmersanställda, särskilt doktorander, postdocs och fakulteter.</p><div><div class="text-normal page-content"><div><p class="MsoNormal"><font color="#000000">Liisa Husu är en av pionjärerna inom forskning kring jämställdhet inom akademien. Hon har inriktat sig särskilt på genusdynamik och ojämlikhet i vetenskapliga karriärer och organisationer och inom forskningspolitik.</font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#000000">Hennes föreläsning kommer att ta upp frågor som: Hur kan vi skapa mer jämställda och inkluderande akademiska organisationer där alla talanger kan trivas och utvecklas? Är excellens och jämställdhet (in)kompatibla? Och vilken roll har universitetens ledare i att främja en förändring?</font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#000000">Liisa Husu är professor i genusvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Hon har gjort omfattande insatser som rådgivare till universitet, finansieringsorgan och regeringar. Liisa Husu var också medlem i Utbildningsdepartementets rådgivande grupp om gender i den europeiska forskningspolitiken 2017. Husu är moderator i det <a href="https://www.genderportal.eu/organisations/european-network-gender-equality-higher-education">europeiska nätverket för jämställdhet i högre utbildning</a>. Hon är ingår i <a href="/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/satsningar-pa-jamstalldhet/jamstalldhet-for-excellens/Sidor/default.aspx">Genies​</a> vetenskapliga råd.</font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="background-color:initial"><font color="#000000"></font></span></span></p></div> <div><br /><div class="text-normal page-content"><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/d7c66989-cbbd-490b-a6d2-6e0f1dcdc3e1"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />REGISTRERING</a></span></span></div> <div class="text-normal page-content"><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700"><br /></span></span></div> <div class="text-normal page-content"><div class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">Var: </span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Palmstedtsalen, Kårhuset, campus Johanneberg</span></div> <div class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">När: </span><span style="background-color:initial">27 februari kl 13.15. Föreläsningen följs av fika, mingel och informell diskussion</span></div> <div class="text-normal page-content"><span style="background-color:initial;font-weight:700">Registrering: </span><span style="background-color:initial">Senast 24 februari. Seminariet är kostnadsfritt.</span><br /></div> <div class="text-normal page-content"><strong>Språk</strong>: Engelska</div> <div class="text-normal page-content"><br /></div> <div class="text-normal page-content"><em>Seminariet anordnas av Chalmers jämställdhetssatsning <a href="/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/satsningar-pa-jamstalldhet/jamstalldhet-for-excellens/Sidor/default.aspx">Genie </a>samt styrkeområdena <a href="/sv/styrkeomraden/transport/Sidor/default.aspx">Transport </a>och <a href="/sv/styrkeomraden/energi/Sidor/default.aspx">Energi</a>.</em></div></div> <div class="text-normal page-content"><span style="background-color:initial"></span><div><br /></div> <div><a href="https://www.oru.se/personal/liisa_husu"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Liisa Husu</a><br /></div> <div><a href="https://www.tidningencurie.se/en/nyheter/2017/09/19/equality-targets-futile-without-incentives/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs en intervju med Liisa Husu i tidningen Curie​</a></div> <div><br /></div> <div><div><div class="text-normal page-content"><h4 class="chalmersElement-H4">Sammanfattning</h4></div></div> <div><div class="text-normal page-content"><div><a href="https://www.tidningencurie.se/en/nyheter/2017/09/19/equality-targets-futile-without-incentives/"></a></div> <div>It will soon be twenty years into the millennium; yet we still need to ask: how does gender matter in Swedish academia and research, in academic careers and organisations, such as universities?  Gender equality has been on the agenda of Swedish and Nordic higher education and science policies for at least four decades. In Sweden, the main higher education, research and innovation stakeholders have been actively engaged in numerous gender equality actions since the late 1970s. The Nordic countries are among the most research-intensive and innovative societies, as well as being leading countries globally in overall societal gender equality. When it comes to gender equality in leading positions of universities, research funding organisations and scientific boards, Sweden leads in European comparisons. However, when it comes to gendered patterns in further education, academic careers and academic environments, Sweden does not stand out as a positive exception but rather shares similar patterns of inequality with many other countries. Questions addressed in this session include: what kind of gender challenges do today’s doctoral researchers and academics encounter in their academic environments and careers? How can we create more gender equal and inclusive academic organisations where all talent can thrive and advance? Are excellence and gender equality (in)compatible? And what is the role of university leaders in promoting change towards more equal and inclusive universities and academic careers?  ​​</div></div></div></div></div></div></div></div> ​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Computer-science,-program-verification-and-climate-impact-research.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Computer-science,-program-verification-and-climate-impact-research.aspxComputer science, program verification and climate impact research<p>EC, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H</p><p>​Installationsföreläsning för adjungerad biträdande professor av Dr Nicola Botta, Data- och informationsteknik.</p>Enligt en överenskommelse mellan Chalmers tekniska högskola och Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK), kommer dr Nicola Botta att verka som adjungerad biträdande professor vid CSE under 2019-2021. <br />CSE har ett långsiktigt informellt samarbete med PIK, som kommer att stärkas genom utnämningen, och förhoppningen är att institutionen ska få ökade möjligheter att ytterligare bidra till en hållbar framtid genom forskning och utbildning. Dr Nicola Botta kommer att vara aktiv i institutionens forskning, och även handleda studenter på grund- och doktorandnivå. <br /><br /><strong>Abstract</strong> <br />Computer science can contribute to climate impact research in many interesting ways. Vice versa, sustainability science represents a unique opportunity to think about software technologies from a fresh perspective. I am going to walk you through a simple greenhouse gas emission dilemma and argue that methods for program verification can support rational, transparent and accountable decision making in situations in which decisions have to be taken under uncertainties and uncertainties cannot be accounted for within climate models. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/SSBA2019-symposium-on-image-analysis.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/SSBA2019-symposium-on-image-analysis.aspx37th Annual Swedish Symposium on Image Analysis, SSBA 2019<p>Lindholmen Conference Centre, conference hall, Lindholmspiren 5, Navet</p><p>SSBA-symposiet är det främsta svenska evenemanget för forskare, specialister inom industri och studenter som vill nätverka och lära sig mer om den senaste utvecklingen inom områdena bildanalys, datorseende, mönsterigenkänning och andra relaterade fält.</p><p></p> <p>I år arrangeras symposiet av forskargruppen <a href="/sv/institutioner/e2/forskningsomraden/Signalbehandling-och-Medicinsk-teknik/Sidor/Bild-och-videoanalys.aspx">Datorseende och medicinsk bildanalys </a>på Chalmers, tillsammans med Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA).<br /><br /><a href="http://ssba.org.se/ssba2019/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till konferenshemsida<br /><br /></a><strong>Viktiga datum</strong><br />Early-bird registrering <strong>19 February</strong>.<br />Submission deadline <strong>28 February</strong>.<br />Vanlig registrering deadline <strong>8 March</strong>.</p> <div><p></p> </div>