Händelser: Data- och informationsteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 21 Sep 2022 10:11:21 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbs-och-kandidatarbetesmassa-halsa-och-teknik-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbs-och-kandidatarbetesmassa-halsa-och-teknik-.aspx​Exjobbs- och kandidatarbetesmässa inom hälsa och teknik<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​ Den 12 oktober är det dags för höstens exjobbsmässa inom hälsa och teknik, som denna gång äger rum fysiskt på Chalmers. Mässan är ett samarrangemang mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nytt för denna gång är att mässan även inkluderar kandidatarbeten på Chalmers.  ​​​​​</p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Toppbilder/Exjobbsmassa_2022.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><em>Deltagare på exjobbsmässan i maj 2022. Foto: Anna Rehnberg.</em><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/c4a96e7e-96dd-4761-93d2-56d6da341404" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​ANMÄ​LAN FÖR HANDLEDARE</a>, SENAST 29 SEPTEMBER<div><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/94ce8e89-cd7d-4d62-a9d4-18ca59e9ce79" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ANMÄLAN FÖR STUDENTER​</a>, SENAST 4 OKTOBER</div> ​<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Exjobbsmässans syfte är att erbjuda studenter på Chalmers och Göteborgs universitet (Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin) möjligheten till tvärvetenskapliga projekt inom området hälsa och teknik. Vid den senaste exjobbsmässan som hölls i våras presenterades ett trettiotal projekt för intresserade studenter.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong>Mässan vänder sig främst till studenter på masternivå, men mässan inkluderar även kandidatarbeten för studenter vid Sahlgrenska akademin samt kandidatarbeten för civilingenjörsstudenter på Chalmers med intresse inom medicinteknik. </strong></div> <div><br /></div> <div><strong>Handledare sökes</strong></div> <div>Har du ett projekt som kan passa för ett examensarbete eller kandidatarbete inom hälsa och teknik, eller något annat område som bryggar över mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset? <strong>Anmäl ditt projekt senast den 29 september. </strong></div> <div><br /></div> <div>På mässan har handledare från Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjlighet att presentera sina projektförslag för en gemensam grupp studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Studenterna har möjlighet att ställa frågor och diskutera projekten direkt med handledarna. </div> <div><br /></div> <div>För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna innebär det en unik möjlighet att även kunna arbeta sida vid sida med studenter och forskare med annan kompetens, och i vissa projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.</div> <div><br /></div> <div><strong>Tid och plats </strong></div> <div><br /></div> <div><strong>Tid: </strong>Onsdagen den 12 oktober kl 13:00-17:00</div> <div><br /></div> <div><strong>Plats: </strong>Palmstedtsalen, Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 2</div> <div><br /></div> <div><strong>Preliminärt program </strong></div> <div><br /></div> <div>13:00-14:00 – Kandidatarbeten – projektpresentationer</div> <div><br /></div> <div>14:00-15:00 – Fika med chans för studenter och handledare att mingla</div> <div> </div> <div>15:00-16:30 – Examensarbeten – projektpresentationer</div> <div><br /></div> <div>16:30-17.00 – Mingel</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Anmälan</strong></span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/c4a96e7e-96dd-4761-93d2-56d6da341404" target="_blank">Anmälan ​</a>för handledare (med preliminär projekttitel) senast den 29 september. </div> <div><br /></div> <div><strong>Information till forskare/handledare</strong></div> <div><br /></div> <div>Vänligen förbered två presentationsbilder på engelska samt förbered en presentation på 2-3 minuter. Presentationsbilderna ska vara i formatet 16:9, sparat som pdf och innehålla: </div> <div><br /></div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>Presentation av din forskning och ditt föreslagna exjobbs- eller kandidatarbetesprojekt</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>Lämpligt antal studenter för exjobbs-/kandidatarbetesprojektet</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>Nödvändiga förkunskaper hos studenterna </div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>Kontaktinformation innehållande namn på kontaktperson, institution och avdelning, e-postadress, webbplats för mer information (om aktuellt). </div> <div><br /></div> <div>Presentationsbilderna behöver skickas till oss en vecka före mässan, den 5 oktober, för sammanställning. Vänligen skicka presentationsbilderna till <a href="mailto:healthengineering@chalmers.se">healthengineering@chalmers.se</a>. <br /><br /></div> <div>Presentationsbilderna kommer att skrivas ut och sättas upp på skärmar som inspiration till samtal under minglen.</div> <div><br /></div> <div>Presentationsbilderna kommer även att skickas till studenterna efter mässan. Alternativt skicka oss en kompletterande ensides-pdf om projektet som kan skickas till studenterna istället för presentationsbilderna. </div> <div><br /></div> <div>Vid frågor, kontakta <a href="mailto:cans@chalmers.se">Ann-Sofie Cans</a>, styrkeområdesledare för Hälsa och teknik på Chalmers.  </div> <div><br /></div> ​