Decorative picture of one of the campus buildings.

Institutionen för data- och informationsteknik

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ett antal områden, till exempel algoritmer, datorarkitektur, säkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Institutionen, som är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, erbjuder fler än 150 kurser på 25 olika program från grundnivå till forskarutbildning hos våra båda huvudmän.

Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: to 21 mar 2019