Högtemperaturugn

Solenergi och 3D-printing nytt i korrosionssatsning

​Kompetenscentrum HTC (The High Temperature Corrosion Center) har fått 40 miljoner kronor från Energimyndigheten över fyra år. Tillsammans med stödet från Chalmers och centrets 19 medlemsföretag är satsningen på totalt 120 miljoner kronor. 

HTC är ett av Sveriges mest etablerade kompetenscenter med över 20 år inom korrosionsforskning. HTC:s forskning fokuserar framför allt på materialutmaningar vid produktion av grön el från biobränslen samt i samband med bränsleceller för hållbara energisystem. 

När HTC nu går in i en ny fyrårig programperiod ökar budgeten med 25 procent vilket ger utrymme för de två nya forskningsområden:

Solenergianläggningar som skapar elektricitet genom omvandling av värme, så kallad koncentrerad termisk solkraft (CSP), är en viktig källa till ”grön” el i länder med många soltimmar. Genom att lagra energi i smältor kan anläggningar producera elektricitet nattetid, till skillnad från fotovoltaiska (PV) solpaneler. Men idag leder korrosionsproblem i anläggningarna till att materialtemperaturerna begränsas vilket leder till dålig verkningsgrad och ekonomi.

– För att CSP teknologin ska bli konkurrenskraftig krävs bland annat material som kan utstå mycket höga temperaturer, helst högre än 700oC. HTC fokuserar på grundläggande studier av den kemiska/elektrokemiska interaktionen mellan smältan och det spontant bildade oxidskikt som skyddar materialet säger Lars-Gunnar Johansson, föreståndare på HTC.

Additiv tillverkning (AM), även kallad 3D printing är en ny revolutionerande tillverkningsmetod där föremål skapas genom att addera lager efter lager av ett material i en datorstyrd process. Vid AM-tillverkning av metallkomponenter utgår man från ett metallpulver som smälts med fokuserad laser eller elektronstråle.  AM tillverkning lämpar sig för detaljer med komplex form, till exempel turbinblad i gasturbiner.

– HTC:s forskningsutmaning är att förstå hur korrosionsbeteendet påverkas av AM-materialens karakteristiska mikrostruktur och hur egenskaperna skiljer sig från motsvarande material som tillverkats konventionellt, till exempel genom gjutning, säger Lars-Gunnar Johansson.

HTC bedriver världsledande forskning om högtemperaturkorrosion och bidrar till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Läs mer på HTCs hemsida.

 

Text och bild: Mats Tiborn


Publicerad: to 08 feb 2018. Ändrad: må 12 feb 2018