mjacobi_Martin_Nilsson Jacobi

Martin Nilsson Jacobi

Vd vid Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Professor vid Rymd-, geo- och miljövetenskap

Kontakta mig

Om mig

Martin Nilsson Jacobi är professor i komplexa system på avdelningen för fysisk resursteori. Han har en bakgrund inom teknisk fysik men styrde under sin doktorandtid in sin forskning på tvärvetenskapliga komplexa system.