fredrik_Fredrik_Nilsson (2)

Fredrik Nilsson

  • Vicerektor, Campus och hållbar utveckling
  • Professor, Rektor
  • Enhetschef, Rektorsstaben