blennow_Jörgen_Blennow

Jörgen Blennow

  • Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande
  • Docent, Elkraftteknik, Elektroteknik