cs_Christina_Sjögren

Christina Sjögren

  • Institutionsekonom, K verksamhetsstöd, Kemi och kemiteknik