Eva-Karin Olsson

  • Avdelningschef, K verksamhetsstöd, Kemi och kemiteknik
  • Administrativ chef, K verksamhetsstöd, Kemi och kemiteknik