jejenny_Jenny_Holmstrand

Jenny Holmstrand

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, Kemi och kemiteknik
0

Jenny Holmstrand är anställd på kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartner. Jenny Holmstrands uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i kommunikationsfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.