Urban freight platform

Bild 1 av 1
Drönarbild över parkerade långtradare.

Urban Freight Platform, UFP, är ett initiativ som stöds av Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser, VREF, om urban fraktforskning baserat i Göteborg, Sverige. 

Urban Freight Platform arbetar som facilitator för akademisk forskning om urban frakt inom ramen för logistikkompetenscentret Northern Lead vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vår vision är att fortsätta att utveckla spetsforskning som kombinerar kompetens från olika discipliner, få forskningsklustret för urban frakt att fungera mer effektivt och säkerställa att relevansen och betydelsen av urban frakt görs tillgänglig för en bredare allmänhet.

Partnerna strävar efter att utveckla och underlätta forskning som leder till effektiva metoder för godsdistribution i städer som är i linje med urbana levnads- och hållbarhetsmål.

UFP främjar nätverksmöjligheter och ger en plattform för samarbete mellan forskare och experter från flera discipliner, mellan intressenter från den privata sektorn och den offentliga sektorn såväl som mellan nationella och internationella universitet.

Som en del av detta åtagande är UFP engagerad i att sprida och underlätta implementeringen av idéer för omvandling som kommer att förbättra hållbarheten och konkurrenskraften för urbana godssystem.

För mer information vänligen kontakta info@urbanfreightplatform.se

Föreståndare

Ivan Sanchez-Diaz
  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation
Michael Browne
Professor, Göteborgs universitet

Forskare med fokus på forskning om urbana transporter

Dan Andersson

  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Michael Browne

Professor, Göteborgs universitet

Ivan Dario Cardenas Barbosa

  • Forskarassistent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Ivan Sanchez-Diaz

  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Johan Woxenius

Professor, Göteborgs universitet

Jorge Gil

  • Docent, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Konstantina Katsela

Postdoktor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Jon Williamsson

Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Forskare med fokus på ett forskningsområde som är relevant för stadstransporter

Abhinayan Basu Bal

Göteborgs universitet

Cecilia J Bergstad

Göteborgs universitet

Sharon Cullinane

Göteborgs universitet

Anna Dubois

  • Professor, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Johan Hagberg

Göteborgs universitet

Arni Halldorsson

  • Professor, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Mattias Hallqvist

Göteborgs universitet

Kajsa Hulthén

  • Avdelningschef, Teknikens ekonomi och organisation

Elisabeth Karlsson

Göteborgs universitet

Balázs Adam Kulcsár

  • Biträdande professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik

Efthymia Kyriakopoulou

Göteborgs universitet

Cathy Macharis

Vrije Universiteit Brussels

Anna Nagurney

University of Massachusetts

Violeta Roso

  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation