Urban freight platform

Bild 1 av 1
Drönarbild över parkerade långtradare.

Urban Freight Platform, UFP, är ett initiativ som stöds av Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser, VREF, om urban fraktforskning baserat i Göteborg, Sverige. 

Urban Freight Platform arbetar som facilitator för akademisk forskning om urban frakt inom ramen för logistikkompetenscentret Northern Lead vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vår vision är att fortsätta att utveckla spetsforskning som kombinerar kompetens från olika discipliner, få forskningsklustret för urban frakt att fungera mer effektivt och säkerställa att relevansen och betydelsen av urban frakt görs tillgänglig för en bredare allmänhet.

Partnerna strävar efter att utveckla och underlätta forskning som leder till effektiva metoder för godsdistribution i städer som är i linje med urbana levnads- och hållbarhetsmål.

UFP främjar nätverksmöjligheter och ger en plattform för samarbete mellan forskare och experter från flera discipliner, mellan intressenter från den privata sektorn och den offentliga sektorn såväl som mellan nationella och internationella universitet.

Som en del av detta åtagande är UFP engagerad i att sprida och underlätta implementeringen av idéer för omvandling som kommer att förbättra hållbarheten och konkurrenskraften för urbana godssystem.

För mer information vänligen kontakta info@urbanfreightplatform.se

Föreståndare

Ivan Sanchez-Diaz
Docent vid Service Management and Logistics
Michael Browne
Professor, Göteborgs universitet

Forskare med fokus på forskning om urbana transporter

Dan Andersson

Docent vid Service Management and Logistics

Michael Browne

Professor, Göteborgs universitet

Maria Lindholm

Closer, Lindholmen Science Park / Chalmers

Jerry Olsson

Göteborgs universitet

Ivan Sanchez-Diaz

Docent vid Service Management and Logistics

Johan Woxenius

Professor, Göteborgs universitet

Forskare med fokus på ett forskningsområde som är relevant för stadstransporter

Abhinayan Basu Bal

Göteborgs universitet

Cecilia J Bergstad

Göteborgs universitet

Sharon Cullinane

Göteborgs universitet

Anna Dubois

Professor vid Supply and Operations Management

Johan Hagberg

Göteborgs universitet

Arni Halldorsson

Viceprefekt vid Teknikens ekonomi och organisation

Mattias Hallqvist

Göteborgs universitet

Kajsa Hulthén

Vice styrkeområdesledare vid Transport

Elisabeth Karlsson

Göteborgs universitet

Balázs Adam Kulcsár

Styrkeområdesledare vid Transport

Efthymia Kyriakopoulou

Göteborgs universitet

Cathy Macharis

Vrije Universiteit Brussels

Anna Nagurney

University of Massachusetts

Violeta Roso

Enhetschef vid Service Management and Logistics