Om Northern LEAD

Bild 1 av 1
fraktcontainrar

Northern LEAD är ett logistikcentrum som stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag konkurrensfördelar såväl som samhällsnytta. Då det är ett internationellt forskningscentrum är huvudspråket engelska och informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten.