Ivan Dario Cardenas Barbosa

  • Forskarassistent, Service Management and Logistics, Teknikens ekonomi och organisation

Kontakta mig

ivandar@chalmers.se