Ivan Dario Cardenas Barbosa

  • Forskarassistent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Kontakta mig

ivandar@chalmers.se