Forskning inom Northern LEAD

Bild 1 av 1
Northern LEAD har tagit fram en serie korta filmer där forskare knutna till centret presenterar sin forskning. Filmerna finns tillgängliga på Youtube.

Northern LEAD främjar och underlättar logistikforskning vid Chalmers och Göteborgs universitet. 

Då det är ett internationellt forskningscentrum är huvudspråket engelska och information om forskningen finns företrädesvis på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten.