Konferenspresentationer och vetenskapligt arbete

Här finns sammanställda listor av konferenspresentationer och vetenskapligt arbete från Northern Lead.

Konferenspresentationer

2020

”Transportinköp som möjliggörare för transporteffektivitet”
26 aug 2020. Presentation av Catrin Lammgård Transporteffektivitetsdagen (Treff)

”Hållbara transporter och transportinköp”
23 januari, Presentation av Linda Styhre på möte inom Upphandlingsnätverket i Jönköpings län, Värnamo

2019

”Hållbara transporter – det börjar med ett transportinköp”
Transportinköparseminarie arrangerat av Closer och Region Skåne.
10 september 2019, Göteborg och 24 september 2019, Malmö, Linda Styhre

”Sjöfartens utmaningar och transportinköparens krav”
15 maj 2019. Presentation Sara Sköld konferens Framtidens Sjöfarts, Luleå

"Så löser vi transportutmaningen”
26 april 2019. Seminarium riktat mot transportköpare och andra aktörer inom godstransportsektorn anordnat av IVL (Anders Roth), Fossilfritt Sverige och NMC (nätverket för hållbart näringsliv). Resultat från TIP presenterades med frågeställningar såsom ”Vad händer hos företag och transportinköpare? Betalningsvillighet för miljölösningar, omprövade drivmedelsval samt sjöfarten på väg in i klimatfrågan.”

”Transportinköp och energieffektiva transporter”
1 april 2019. Energirelaterad fordonsforskning 2019, konferens arrangerad av Energimyndigheten Linda Styhre.

“Modal shift to sea from a transport purchasing perspective”
18 mars 2019. EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Göteborg, Vendela Santén.

”Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart”
9 januari 2019. Transportforum, Linköping, Sara Rogerson

Vetenskapligt arbete

Organising logistics and transport activities in construction
Dubois, A., Hulthén, K., Sundquist, V. (2019), International Journal of Logistics Management, 30(2): 620-640.

Transport efficiency in supply networks
Eriksson, V., Dubois, A., & Hulthén, K. (2019). Paper presented at the Swedish transportation research conference, Linköping, 22-23 oktober.

Construction Logistics Solutions and their impact on productivity and innovation
Eriksson, V., Fredriksson, A., Hulthén, K., Janné, M., & Sundquist, V. (2019). Paper presented at the Swedish transportation research conference, Linköping, 22-23 oktober.

Transport Efficiency: Analysing the Transport Service Triad
Eriksson, V. (2019) Licentiate thesis, Department of Supply and Operations Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

Modal shift to Short Sea Shipping from a transport purchasing perspective
Styhre, L., Rogerson, S. and Santén, V. (2019) Proceeding of the NOFOMA Conference, Oslo, 12-13 June, 2019.

Transport Efficiency: Analysing the Transport Service Triad
Eriksson, V. (2019) Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, Chalmers Digitaltryck, Gothenburg.

Working paper "Organising the Transport Service Triad"
Eriksson, V. (2018), 24 maj 2018, Nordic Workshop on Supplier relationships, Trondheim, Norge.

The transport service triad: a key unit of analysis
Andersson, D., Dubois, A., Eriksson, V., Hulthén, K., & Holma, A. M. (2019). Journal of Business & Industrial Marketing, 34(1), 253-266. (Accepterad 4 nov 2018)

Organising logistics and transport activities in construction
Dubois, A., Hulthén, K. Sundquist, V. (2019). The International Journal of Logistics Management, Vol. 30 Issue: 2, pp.620-640 (Accepted for publication 25 November 2018).