Workshop och möten

Vi presenterar här de workshops som Northern Lead årligen arrangerar.

2020

Workshop 2020 - Man inser värdet av nära och långvariga relationer i tuffa tider

Transportinköpspanelen anordnade den 18 november 2020 en workshop med temat Samarbete för effektivare transportinköp i en föränderlig omvärld. Längd, former och effekter av relationer diskuterades och en del av workshopen ägnades åt situationen under covid-19-pandemin. De flesta medverkande företagen uppgav att transporterna kunnat genomföras utan större störningar, även om det stundtals inneburit hårt arbete. En av orsakerna som nämndes till god hantering under pandemin var nära och långvariga relationer med transportörerna.

2019

Workshop 2019 - Samverkan i fokus under Transportinköpspanelens årliga workshop

​”Genom mer långsiktig samverkan, realiserat genom mycket längre avtal än vad som är brukligt, har vi lyckats skapa ett helt nytt transportupplägg som minskar både kostnader och miljöpåverkan. Nya och mycket mer effektiva fartyg kommer att kunna byggas och tas i drift”. Detta var budskapet från Ragnar Johansson, VD på Wallenius SOL, i en av de presentationer som hölls vid Transportinköpspanelens workshop den 23 september. Ska man i grunden ändra uppläggen i logistiksystemet krävs samverkan.

2018

Workshop 2018

Omställningen till fossilfria transporter går fortfarande trögt, även om det finns en positiv trend med fler företag som ställer miljökrav vid transportupphandling. I synnerhet finns ett ökat intresse för alternativa drivmedel. Det var en av sakerna som diskuterades på Transportinköpspanelens årliga workshop den 25 april, som samlade över 30 deltagare från näringslivet och akademin för att lyssna till den senaste utvecklingen inom transportinköp.

2017

Workshop 2017

Betalningsviljan för grönare transporter har ökat, och transportinköpare ställer fler hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det är några av de senaste resultaten från TIP:s enkätstudie som presenterades på Transportinköpspanelens femte workshop, den 12 maj 2017.

2016

Workshop 2016

Transportinköpspanelens fjärde upplaga av den årliga workshopen för transportinköpare hölls den 6 april i Göteborg. Årets tema var ”Att ställa krav och skapa förutsättningar för effektiva transporter”.

TIPS – Utbildningsprogram för erfarenhetsutbyte inom transportinköp – första mötet

9-10 februari 2016. Deltagare från Transportinköpspanelen: Viktoria Sundquist, Linda Styhre och Kajsa Hulthén.

TIPS – Utbildningsprogram för erfarenhetsutbyte inom transportinköp – andra mötet

27-28 september 2016. Deltagare från Transportinköpspanelen: Viktoria Sundquist, Vendela Santén och Sara Rogerson.

2015

Workshop 2015

Transportinköpspanelens årliga workshop för transportinköpare hölls den 29 april 2015 i Chalmersska huset, Göteborg. Intresset var stort när den tredje upplagan av Transportinköpspanelens årliga workshop för transportinköpare gick av stapeln på Chalmersska huset i Göteborg. Temat för dagen var Inköp av transporttjänster och lockade deltagare från många olika delar av industrin. Under dagen presenterades en del av resultaten från den enkätundersökning som utfördes under hösten 2014.

Frukostseminarie: Miljöeffektiva transporter – är det möjligt?

Frukostseminariet hölls tisdagen den 11 mars i Chalmersvillan, Göteborg.

Workshop med KNEG

Den 27 januari anordnade KNEG tillsammans med Transportinköpspanelen en workshop där ett 20-tal representanter från större företag och organisationer samlades och diskuterade hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan.

2014

Workshop 2014

Temat för den andra workshopen som ägde rum den 2 april 2014 var leverantörssamarbete där både transportinköpare och transportörer var inbjudna att delta. Syftet var att verka för kunskapsutbyte och nätverkande, samt bidra med ny kunskap inom transportinköp. Drygt 20 företag deltog i diskussionerna tillsammans med forskningsgruppen. På förmiddagen låg fokus på samarbeten som hjälper till att minska kostnader och miljöpåverkan med goda exemplen från SKF, Bring Frigoscandia, Ovako och Schenker.

Under eftermiddagen diskuterades följande frågor i två sessioner:

  • Hur kan transportinköpet lyftas till en strategisk fråga?
  • Hur kan teoretiska inköpsmodeller vara ett stöd i transportinköparens vardag?

​2013

Workshop 2013

Transportinköpspanelens första workshop gick av stapeln den 25 april 2013 på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Under workshopen presenterades och diskuterades resultaten från den första enkätstudien som genomfördes hösten 2012. Ett tiotal transportinköpande företag deltog tillsammans med tio forskare. Följande sessioner ingick i programmet:

  • Hur påverkar inköpet logistiksystemets effektivitet?
  • Vilken miljöpåverkan har inköpet?
  • Är vi resurseffektiva i vårt inköpsarbete?