Forskargruppen i Northern lead

Arbetet i centrumet bedrivs av en grupp med seniora forskare och doktorander på Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och IVL Svenska miljöinstitutet med kompletterande kompetenser inom transport, inköp och miljö. 

Arbetsgruppen för Transportinköpspanelen

Anders Roth

Expert på hållbar mobilitet, IVL

Anna Dubois

Professor vid Supply and Operations Management

Arni Halldorsson

Viceprefekt vid Teknikens ekonomi och organisation

Ayghir Aybalikh

Doktorand Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Carl Sjöberger

Tekniklektor vid Innovation and R&D Management

Catrin Lammgård

Malmö universitet

Dan Andersson

Docent vid Service Management and Logistics

Erik Fridell

Professor, IVL

Javad Ghanei

Doktorand IVL

Kajsa Hulthén

Vice styrkeområdesledare vid Transport

Klas Hedvall

Forskare vid Supply and Operations Management

Linda Styhre

Doktor och projektledare för Transportinköpspanelen, IVL

Mats Johansson

Professor emeritus vid Supply and Operations Management

Sara Rogersson

Rise

Sara Sköld

Expert mobilitet och hållbara godstransporter, IVL

Sebastian Bäckström

Expert miljöanpassade transportsystem, IVL

Vendela Santén

Rise

Viktoria Sundquist

Universitetslektor vid Construction Management