Forskargruppen

Arbetet i centrumet bedrivs av en grupp med seniora forskare och doktorander på Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och IVL Svenska miljöinstitutet med kompletterande kompetenser inom transport, inköp och miljö. 

Arbetsgruppen för Transportinköpspanelen