VREF Conference on Urban Freight 2023

Bild 1 av 1
Översiktbild från VREF 2023

Den 18-20 oktober 2023 anordnades VREF Conference on Urban Freight för femte gången. Eventet anordnades av Urban Freight Platform och fokus låg på att presentera framtida forskning om godstransporter i städer, vilka möjligheter och utmaningar finns det?

Urban Freight Platform (UFP) är ett initiativ som stöds av Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser (VREF) om urban fraktforskning med säte i Göteborg, Sverige. UFP arbetar som facilitator för akademisk forskning om urban frakt inom ramen för logistikkompetenscentret Northern LEAD vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Den femte upplagan av VREF Conference on Urban Freight anordnades den 18-20 oktober 2023. Då det är ett internationellt event finns mer information på den engelska sidan så byt språkversion för mer information.