Enkät för 65+ på Norra Älvstranden i Göteborg

Bild 1 av 1
Norra älvstranden i Göteborg.

Denna enkät riktar sig till dig som är 65 år eller äldre och bor på Norra Älvstranden i Göteborg.

I enkäten kommer du/ni att ställas inför ett antal frågor som vi ber dig/er att besvara efter bästa förmåga. Frågorna besvaras i fritextform eller genom att ange ett eller flera av de alternativ som finns utskrivna under frågan, cirklar indikerar att ett enda av alternativen skall väljas medan fyrkanter indikerar att flera alternativ kan väljas som svar på samma fråga. Enkäten innehåller även ett antal påståenden, här ber vi er ange det svarsalternativ som enligt er bäst stämmer med påståendet.

Till enkäten 65+

För dig som är 65 år eller äldre och bor på Norra Älvstranden i Göteborg.

(Öppnas i ny flik)