Om centrum för boendets arkitektur

Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger Chalmers en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. CBA har sin bas på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Om ditt företag vill bli medlem så mejla föreståndare professor Ola Nylander, cba.arch@chalmers.se, så börjar vi diskussionen där.

Vi verkar för ökad samverkan mellan näringsliv och akademin. Idag har vi 37 medlemmar i form av arkitektföretag, myndigheter, byggare och bostadsbyggarorganisationer. Boendefrågor har länge varit ett eftersatt forskningsområde alltsedan det stora statliga engagemanget i bostadspolitiken, i praktiken upphörde i början av 1990-talet.

Med oss skapas en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling, men även FoU-projekt som kan utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. En viktig del av målsättningen med oss är, förutom att bedriva forskning, också aktivt sprida forskningsbaserad kunskap om boende och bostad.

Vi arrangerar årligen bostadsdagar runt om i Sverige för att lyfta aktuella bostadsfrågor och presentera gjord forskning. Vartannat år (med start 2023) delar vi ut ett bostadspris och årligen ett pris för bästa exjobb inom bostadsämnet.

CBA Styrgrupp

20220818

Chalmers representanter

 • Anna Braide, CBA styrgrupp ordförande
 • Ola Nylander, CBA ordförande
 • Kaj Granath, CBA vetenskaplig ledare
 • Oskar Modin, ACE representant

Representanter från Forsknings- och huvudmedlemsföretag

 • Hilda Esping Nordblom, Liljewall
 • Jan Larsson, Semrén & Månsson
 • Martin Karlsson, HSB

Övriga representanter

 • Martin Clase, Framtiden
 • Nils Eberil, JM
 • Anders Jurin, Riksbyggen
 • Johan Lundin, White
 • Andreas Fries, Strategisk arkitektur
 • Erik Stenberg, KTH Arkitektskolan