Tävlingar

Norrköpings kommun genomför två markanvisningstävlingar under 2022 i samarbete med forskare från Chalmers och Halmstad högskola. Tävlingarna genomförs på två olika tomter i Norrköping, en i Björkalund (kvarteret Amfiteatern) nära Vrinnevisjukhuset och en i Inre hamnen (kvarteret Ankan).

Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier med forskarstöd för utveckling av innovativa bostadslösningar där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom anpassbara bostäder och smarta energilösningar med reducerad CO2-utsläpp till överkomliga hyror. Tävlingarna genomförs som en inbjuden tävling respektive en allmän tävling under 2022. Inbjudan till designteam, programarbete och utlysning av tävlingar görs innan sommaruppehåll, och inlämning av tävlingsförslag och juryarbete görs under hösten.

Forskningsprojekt syftar till att utveckla markansvisningstävlingen som ett verktyg för innovationer för ett hållbart bostadsbyggande. Forskningen är kopplad till CBA (Centrum för boendets arkitektur) och projektet genomförs av forskarna Magnus Rönn, Christian Koch och Anna Braide med stöd från Vinnova. Referensgrupp är Boverket, Sveriges byggherreförening, Varbergs kommun och Partille kommun, och arbetet genomförs med Sveriges arkitekter som tävlingssekreterare.