Det är vi som är CBA

Vår forskning utförs av såväl doktorander som seniora och adjungerade forskare.

Föreståndare

Ola Nylander
  • Professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Doktorander

Circular kitchen, doktorand Anita Ollar

Anita Ollár genomförde 25 februari sitt licseminarium. Anita är delfinansierad genom Centrum för boendets arkitektur (CBA) och arbetar inom forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt. I sin forskning fokuserar Anita på sociala aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling. Anita studerar de miljömässiga aspekter av ett mer cirkulärt och hållbart kök med fokus på materialanvändning men också sociala aspekter av material i gränssnittet mellan brukare och designers. Handledare är docent Paula Femenias, bihandledare professor Ulrika Rahe och gästforskare Kaj Granath. Examinator är professor Ola Nylander.

Seniora forskare

Ola Nylander, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Morgan Andersson, arkitekt SAR/MSA, Tekn.Dr., Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath, arkitekt, TD, gästforskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign, Centrum för boendets arkitektur

Paula Femenias, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargrupperna DiVisual, Kompakta städer, Spatial Layers och Visualisering och modellering lab

Sten Gromark, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ByggnadsdesignAnna Braide, Arkitekt, Tekniklektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta Thodelius, doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ByggnadsdesignHanna Morichetto disputerade 2019 med avhandlingen Bostadens arkitektur och berikad miljö, en undersökning om vad som stödjer välbefinnande inom bostaden. Hanna jobbar nu med bostadsgestaltning på Erseus arkitektur, och medverkar som forskare i Anna Braides Boverksprojekt om anpassbara bostäder. Hon deltar också i undervisningen i bostadsprojekt på kandidat- och mastersnivå Hanna är arkitekt SAR/MSA utbildad vid Chalmers Arkitektur och Hochschüle der Künste, Berlin. Hon har varit praktiskt verksam arkitekt på såväl konsult- som beställarsidan.

Magnus Rönn, Från och med 2017 är Magnus Rönn affilierad till avdelningen Byggnadsdesign, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Magnus är vice president i Nordisk föreningen för Arkitekturforskning, NAF, och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordisk Arkitekturforskning. Tidskriften är i Norge, Danmark och Finland rankad som en publikation på internationell nivå (nivå 2).